БИОТОР / ЛУМБРИКАЛ /

Biotor-Lumbrikal

Фирма за контакти:

ЕКОФЕРМА с.Костиево

БИОТОР /ЛУМБРИКАЛ/ се предлага в опаковки от 2l, 5l и 30l. Възможност за друг обем опаковка по договаряне. ПРОИЗВОДИТЕЛИ:инж.Цонка Празова и Йордан Кавръков – ЕКОФЕРМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОТОР,с.Костиево,обл. Пловдивска ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:Биоторът представлява екологично чист биопродукт и отговаря на всички стандарти за почвен обогатител и подобрител. Произведен е при преработката на органични отпадъци от червени калифорнийски червеи с прилагането на съвременна биотехнология.Той е възможно най-пълноценният продукт за получаване на здрава и чиста почва и екологично чиста растителна продукция. ПРИЛОЖЕНИЕ:Биоторът се използва за трайно подобрение на изтощени и разрушени почви,както и за възстановяване и повишаване на почвеното плодородие.Използва се за непосредствено торене,като комплексен тор с продължително действие в цветарството, зеленчукопроизводството,за създаване на трайни насаждения и други. ПРЕДИМСТВА: -уникален по съдържание на биологично активни субстанции от групата на растителните регуратори; -има високо съдържание на пълноценно и стабилно органично хумусно вещество; -напълно стабилен продукт,който може да се съхранява с неопределена продължителност; -намалява необходимостта от поливане; -в лозарството и овощарството се получава бързо и устойчиво развитие на посадъчния материал и се съкращава времето до първото плододаване; -използването му при рекултивация на земи съкращава чувствително срока на възстановяване плодородието на почвата; -не съдържа токсични вещества и тежки метали; -ПРИЛОЖИМ при органично земеделие съгласно Наредба № 22 МЗГ на РБългария. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА,съгласно Анализно свидетелство РАЗХОД НА БИОТОР:От 250-350литра/дка,в зависимост от насажденията и състоянието на почвата /не изгаря дори и най-слабите растения и няма опасност от предозиране/. ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО: Около 1 600 000 литра ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: По договаряне